Sollivegen 16 - Hattfjelldal
Nytt hus etter oppløfting av tak.