ALCOA - Vedlikehold         

BK Flokkmann - Tilbygg

Byflata Eiendom - Betongarbeider
Chr. Qvalesgt. 36 - Ominnredning
Bergsneveien 160 - Rehabilitering
SKANSKA - Div. arbeider i forbindelse med E6 Helgeland
Statens Vegvesen - Støyskjerming RV 78