Telefon : 75171288
Telefax : 75174920
e-post : post@elmar-svendsen.no

Administrasjon :
Daglig Leder      Dag Edvardsen
Prosjektleder    Vidar Svendsen

Prosjektleder    Asle Olsrud
Regnskap           Greta Kvalfors


BYGGEPLASSER :
Roar Krutådal        97757166
Karl Pedersen        90995503
 
Lasse Fjellbekkmo  90252724

KRAN :
Bjørn Johnsen       95031517     

LAGER - TRANSPORT
Bjørn Johnsen              950 31 517
Per Tomas Eiterstraum 960 49 873
Oddbjørn Venås           952 82313