Et utvalg av utførte byggeoppdrag

Arn Eiendom AS - Nybygg for Byggmakker Flokkmann 2011
Nordland Fylke - Mosjøen Tannklinikk i totalentreprise 2010
Statnett, Marka- Nytt administrasjonsbygg i totalentreprise 2010
Statnett, Marka - Garasjebygning i totalentreprise 2011
Nordland Fylke - MVS Sentrum og Marka - Fasaderehabilitering 2010-2011
Fru Haugans Hotel - Rehabilitering, Ombygging, Påbygging - 1990 - 2011
Vefsn Kommune - Kippermoen Ungdomskole,Nybygg 2006
Vefsn Kommune - Mosjøen Skole, Rehabilitering -2010
Vefsn Kommune - Hagforsenget Bru, Rehabilitering - 2010
Vefsn kommune - Omsorgsboliger Villavegen - 2002
Helgelandssykehuset - Tilbygg, Ombygging - 2000>2012
Kirkegata 48 AS - 12 leiligeter 2012 > 2014

Mosjøen Brannstasjon - rehabilitering 2015

Oppføring av bolig i totalentreprise, Leirfjord 2015

Levering og montering Saltdalshus, Sandnessjøen 2015

Levering og Montering Saltdalshus, Jektvik 2015

MVS Kippermoen - Rehabilitering 2015