HISTORIE

Elmar Svendsen AS er en familieeid entreprenørbedrift innen for bygg. Bedriften ble grunnlagt i 1949 av Elmar Svendsen. I dag eies bedriften av Elmar Svendsen`s barn og barnebarn.
Bedriften utfører alle typer byggeoppdrag. Totalentrepriser, hovedentrepriser og underentrepriser.
Vårt nedslagsfelt er Vefsn med omkringliggende kommuner.